Statystyki

%
Polaków przeczytało co najmniej 1 książkę w 2021 r.
%
Czechów przeczytało co najmniej 1 książkę w 2017 r.
%
Polaków deklaruje przeczytania co najmniej 7 książek rocznie – czyta regularnie.
%
O tyle słów więcej od swoich rówieśników znają dzieci, którym rodzice regularnie czytają książki
%
O tyle obniża się poziom stresu u dzieci już po pierwszych 6 minutach czytania
20 minut codziennej lektury wystarczy by uczeń przyswoił sobie 1,8 mln nowych słów w ciągu roku i osiągnął wynik na poziomie 90 centyla na egzaminach
BADANIA CZYTELNICTWA

Aktualna sytuacja

Z badań przeprowadzonych przez Bibliotekę Narodową wynika, że odsetek dorosłych Polaków, którzy nie czytają książek ani żadnych dłuższych tekstów, w ostatnich latach stale rośnie. Dane są alarmujące. Prawie 60% osób nie sięga nigdy po książkę (ani w formie papierowej, ani elektronicznej).

Nieczytający rodzice stają się wzorem dla swoich dzieci, przez co całe rodziny zostają wykluczone z kultury pisma. Doświadczenia innych państw pokazują, że odwrócenie tej tendencji jest możliwe, ale wymaga dobrze zorganizowanej, długotrwałej pracy. Potrzebne są projekty, które pomogą dotrzeć z ideą czytania do rodzin i środowisk, które na co dzień nie mają do czynienia z kulturą pisaną. Niezależnie od siebie, różne prowadzone badania naukowe są zgodne co do tego, że czytanie ze zrozumieniem i przyjemnością jest dla dzieci kluczem do sukcesu we współczesnym świecie, dla edukacji udowodnionym sposobem na wyrównanie szans, dla społeczeństw zaś nadzieją na bardziej świadomych obywateli w przyszłości.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Badania na świecie

Badania czytelnictwa prowadzone są przez różne instytucje na całym świecie. Z wynikami można zapoznać się na stronach internetowych.

W Polsce:

Badania Biblioteki Narodowej aktualny stan badań

Badania Zofii Zasackiej Czytelnictwo dzieci i młodzieży pobierz plik

Wpływ czytania z zaangażowaniem na osiągnięcia szkolne gimnazjalistów pobierz plik

Badania Polskiej Izby Książki Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce - analiza i kontynuacja, 2015 r. pobierz plik

Prezentacja Polskiej Izby Książki na podstawie badań CBOS pobierz plik

Ogólnopolski projekty badawczy. Droga do czytelnika. Diagnoza potrzeb dziecięcego odbiorcy wydarzeń kulturalnych, ze szczególnym uwzględenieniem promocji czytelnictwa. Agnieszka Karp-Szymańska, 2024 pobierz plik

Na świecie:

Stanowisko Amerykańskiej Akademii Pediatrycznej pobierz plik

Badania australijskie A Survey of Australian Reading Habits pobierz plikKids & Family Reading Report pobierz plik

Badania PISA Reading for Change pobierz plik oraz Reading for Pleasure pobierz plik

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Działania wspierające czytelnictwo

Wspieranie czytelnictwa jest bardzo potrzebnym społeczeństwu działaniem. Na szczęście wiele organizacji, instytucji i osób prywatnych angażuje się w akcje, kampanie i wydarzenia promujące czytanie książek.

Czytaj dalej
Share

Subscribe to our newsletter