Dzielimy się wiedzą ekspercką

Chcielibyśmy, by czytelnictwo w Polsce osiągnęło poziom jaki osiąga w wielu krajach europejskich: około 70%.
Dziś jedynie 40% naszej populacji czyta.

Przeprowadzenie tej zmiany to jedno z najważniejszych i zarazem najtrudniejszych wyzwań współczesnej Polski.
Wymaga wspólnej wytężonej pracy bardzo wielu sił i potężnych inwestycji – a przyszły rozwój naszego kraju będzie od tego zależał.
Zwiększenie populacji czytających jest dziś polską racją stanu.

Od początku swojego istnienia Fundacja Powszechnego Czytania współpracuje z instytucjami i ludźmi, którzy chcą przyczyniać się do osiągnięcia tego celu.
Środowisko, w którym prowadzimy rozmowy i wymianę myśli na temat czytelnictwa obejmuje szerokie grono fundacji (m.in. Fundacja Czas Dzieci, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Zaczytani.org, Fundacja Olgi Tokarczuk, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Szkoła Edukacji, Fundacja Rozwoju Dzieci, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich), przedstawicieli stowarzyszeń biznesowych (Konfederacja Lewiatan, Polska Izba Książki), wiele wydawnictw (m.in. firmy zrzeszone w Radzie Fundacji), instytucji centralnych i samorządowych (m. in. Biblioteka Narodowa, Instytut Książki, KBF, Wrocławski Dom Literatury, Ministerstwo Edukacji, Unia Metropolii Polskich).

Dążymy do wprowadzenia czytelnictwa na listę priorytetów decydentów wysokiego szczebla. Poprosiliśmy o rozmowę i wsparcie dla tematu Małżonkę Prezydenta RP, udzieliliśmy konsultacji w zakresie budowania czytelnictwa do strategii dla edukacji przygotowanej przez Strategie Polska 2050, opracowaliśmy materiały merytoryczne dla samorządowców Unii Metropolii Polskich.

Dzielimy się wiedzą ekspercką, pomagamy wypracowywać strategie, udostępniamy materiały instruktażowe, zapraszamy do współpracy!

EURead

Członkostwo w EURead

Oświadczenie EURead w sprawie czytelnictwa i umiejętności czytania, które podpisaliśmy jako jedna z 34 członkowskich organizacji państwowych.

Oświadczenie

Współpracują z nami

Razem możemy więcej - oto ludzie, z którymi współpracujemy dla rozwoju czytelnictwa.

Zobacz
WSPÓLNIE ZROBIMY WIĘCEJ

Współpracujemy

Reach Out & Read
Reach Out & Read

Fundacja działająca od ponad trzydziestu lat w USA, która jako pierwsza przeprowadziła program upowszechniania czytania poprzez lekarzy pediatrów. Fundator i założyciel ROR dr Barry Zuckerman był autorem pomysłu, żeby zapisywać czytanie dzieciom na "recepcie". ROR jest międzynarodowym partnerem Fundacji Powszechnego Czytania.

Biblioteka Narodowa
Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa to jednak z najstarszych instytucji kultury w Polsce. Chcemy, żeby nasze projekty były oparte o badania naukowe, a dzięki Bibliotece Narodowej mamy dostęp do najnowszych badań, prowadzonych przez profesjonalistów. Konsultujemy nasze pomysły na działania projektowe z jej pracownikami naukowymi.

Biblioteka Narodowa patronuje kampaniom Fundacji Powszechnego Czytania.

Instytut Książki
Instytut Książki

Instytut Książki to narodowa instytucja kultury, powołana przez Ministra Kultury do promocji polskiej literatury na świecie oraz popularyzacji książek i czytelnictwa w kraju. Podejmuje niezwykle ważną akcję „Mała książka, wielki człowiek”.

Współpracujemy przy projektach związanych z promocją czytelnictwa.

Booktrust
Booktrust

BookTrust to organizacja pozarządowa, odpowiedzialna za programy upowszechniania czytania wśród dzieci w Wielkiej Brytanii. Z ich doświadczeń, zdobytych przez wiele lat prowadzenia akcji rozdawania książek dzieciom zaraz po narodzinach oraz później: w przedszkolu i szkole (Bookstart) korzystają chętnie inne organizacje proczytelnicze z Europy.

Także Fundacja Powszechnego Czytania pozostaje w kontakcie z BookTrust, które chętnie dzieli się doświadczeniem.

EURread
EURread

EUread to instytucja zrzeszająca europejskie organizacje upowszechniające czytanie, jako fundament rozwoju i klucz do pełnego uczestnictwa w dzisiejszym społeczeństwie. Prezes EuRead Joerg F. Maas przekazał wyrazy poparcia dla Fundacji Powszechnego Czytania i projektu "Książka na receptę" oraz zachętę do dalszych działań. W 2023 roku FPC została członkiem EURead.

FRSI
FRSI

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego została utworzona w 2008 roku, a jej pierwszym zadaniem była realizacja ogólnopolskiego Programu Rozwoju Bibliotek, który stał się jej sztandarową inicjatywą.

Projekt, przy którym FRSI współpracuje z FPC to "Para-Buch! Książka w ruch!". Poświęcony jest promowaniu literatury popularnonaukowej wśród dzieci i kształtowaniu nawyku czytania. Oprócz tego wspólnie realizujemy projekt Books without Bordes, którego celem jest zaproszenie do kultury książki osób dorosłych, mających trudności z czytaniem.

Szkoła Edukacji
Szkoła Edukacji

Szkoła Edukacji to wspólne przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. Jej głównym celem jest poprawa jakości edukacji w Polsce.

SE jest w naturalny sposób zaangażowana w sprawy czytelnictwa, dlatego wspomogła nas przy organizacji wizyty prof. Zuckermana w Polsce.

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny to ośrodek akademicki z 200-letnią historią nauczania medycyny. Dzięki uprzejmości WUM zorganizowaliśmy pod honorowym patronatem JM Rektora prof. dr hab. n. med. Mirosława Wielgosia spotkanie i dyskusję założyciela Reach Out and Read prof. Barrego Zuckermana z polskimi lekarzami, specjalistami pediatrii i neonatologii.

Centrum Edukacji Obywatelskiej
Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centrum Edukacji Obywatelskiej to największa w Polsce organizacja pożytku publicznego. Jej misją we współczesnym świecie jest promowanie mądrej edukacji i nowych metod nauczania. Jednym z obszarów działania jest promowanie kultury i uczestniczenia w niej.

Z CEO nawiązaliśmy współpracę z Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach projektu Noc Bibliotek. Ważne jest dla nas, że projekt skupia się na promocji bibliotek także wśród ludzi, którzy zwyczajowo ich nie odwiedzają i często nie czytają książek z dziećmi.

 

Kraków, KBF, Kraków Miasto Literatury UNESCO
Kraków, KBF, Kraków Miasto Literatury UNESCO

KBF - Krakowskie Biuro Festiwalowe – gminna instytucja kultury, której główne obszary działalności to literatura, film i muzyka. Współtworzy program Kraków Miasto Literatury UNESCO – który był pierwszą w Polsce miejską strategią promocji czytelnictwa oraz wsparcia dla twórców i lokalnego rynku książki.

Współpracujemy m.in przy projektach Supermoc książek i Polska Czytająca.

Wrocław, Wrocławski Dom Literatury, Wrocław Miasto Literatury UNESCO
Wrocław, Wrocławski Dom Literatury, Wrocław Miasto Literatury UNESCO

Wrocławski Dom Literatury to instytucja powstała w ramach Europejskiej Stolicy Kultury
Wrocław 2016. Organizuje wiele wydarzeń i przedsięwzięć literackich i czytelniczych.
Dzięki jej działaniom, w 2019 roku Wrocław dołączył do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO jako Miasto Literatury, które wspiera lokalne przemysły kreatywne związane z książką, rozbudowuje społeczność wokół inicjatyw literackich.
Z FPC współtworzą m.in. projekty Supermoc Książek i Polska Czytająca.

Fundacja Olgi Tokarczuk
Fundacja Olgi Tokarczuk

Celem Fundacji Olgi Tokarczuk jest promocja kultury i sztuki, wspieranie szeroko pojętej ochrony praw człowieka, demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, swobód obywatelskich, środowiska, przeciwdziałanie dyskryminacji, a także praw kobiet oraz rozwoju Polski.

Fundacja współpracuje z Wrocławskim Domem Literatury, a razem z FPC realizuje m.in. projekt Supermoc Książek.

Fundacja Edico
Fundacja Edico

Celem Fundacji Edico jest edukacja, przekazywanie wiedzy i wychowywanie przez sztukę. Organizacja aktywnie angażuje się we wspieranie odpowiedniego rozwoju dzieci z wykorzystaniem konkretnych metod. Jedną z nich jest promocja regularnego czytania.

Razem współtworzymy m.in. akcję Supermoc Książek #TataTeżCzyta.

Polska Izba Książki
Polska Izba Książki

Polska Izba Książki zrzesza wiele podmiotów szeroko związanych z rynkiem książki, podkreślając konieczność współpracy między nimi. Aktywnie uczestniczy w zmianach w obszarze kultury i edukacji. Jako jedno z największych wyzwań definiuje zbyt niski poziom czytelnictwa w Polsce. Do głównych zadań Izby należy badanie czytelnictwa i poszukiwanie metod skutecznej motywacji Polaków do czytania.

Razem upowszechniamy czytelnictwo, m.in. w ramach kampanii Supermoc Książek.

Unia Metropolii Polskich
Unia Metropolii Polskich

Unia Metropolii Polskich jest inicjatywą, która zrzesza 12 największych miast w Polsce, a jej celem jest umacnianie pozycji Polski w Europie i w świecie. Razem wspiera rozwój, struktury regionalne i porusza kwestie ważne dla rozwoju miast i ich mieszkańców. W 2022 r. razem stworzyliśmy kampanię #CzytanieRządzi, pierwszą w Polsce potężną inicjatywę samorządowców na rzecz czytelnictwa. Prezydenci i przedstawiciele władz osobiście wspierają jego upowszechnianie włączając się w proczytelnicze działania.

IBBY
IBBY

Organizacja IBBY zajmuje się promocją literatury dziecięcej i młodzieżowej. Polska Sekcja IBBY – Stowarzyszenia Przyjaciół Książki dla Młodych powstała w 1974 roku. W swojej działalności upowszechnia czytelnictwo wśród młodych osób. Jest też ważny źródłem danych dotyczących polskiej branży literatury dziecięcej i młodzieżowej.
IBBY wspiera nasze projekty, m.in. Ratownicy Czytelnictwa.

SP nr 33 im. Stanisława Ligonia w Katowicach
SP nr 33 im. Stanisława Ligonia w Katowicach

Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach jest placówką, która aktywnie angażuje się w proczytelnicze działania. Była jednym z organizatorów Konkursu Promującego Czytanie „CzytaMy”, w ramach akcji Ratownicy Czytelnictwa.

Wsparcie placówki, jako reprezentującej środowisko szkolne jest niezwykle ważne dla projektu i działań FPC.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zajmuje się wspieraniem działań bibliotek i całego środowiska bibliotekarskiego. To organizacja z blisko stuletnią tradycją, zrzeszająca ponad 5,5 tys. osób. Jej misją jest podnoszenia kompetencji bibliotekarzy i rozwój bibliotek.

Z FPC dzieli się doświadczeniami i współpracuje w ramach Supermocy Książek w Domu.

Psychologia Edukacyjna
Psychologia Edukacyjna

Psychologia Edukacyjna to portal edukacyjny tworzony przez psychologów poświęcony tematom związanym z edukacją i wychowaniem dzieci.

Razem działamy w ramach programu Ratownicy Czytelnictwa, upowszechniając czytelnictwo wśród najmłodszych, m.in. przez polecanie dobrych książek, ważnych dla ich prawidłowego rozwoju.

Tech To The Rescue
Tech To The Rescue

Tech To The Rescue Foundation ułatwia współpracę firm technologicznych z podmiotami trzeciego sektora potrzebującymi wparcia IT w rozwijaniu projektów. W swojej działalności wspiera inicjatywy zajmujące się najbardziej istotnymi wyzwaniami współczesnego społeczeństwa. Wykorzystuje technologie cyfrowe do tego, aby ważne i szczytne projekty mogły zwiększać swój zasięg i wpływ.

TttR zdecydowała się wesprzeć FPC, abyśmy mogli szerzej i skuteczniej prowadzić działania upowszechniające czytelnictwo.

Narodowe Centrum Kultury
Narodowe Centrum Kultury

Narodowe Centrum Kultury - państwowa instytucja, która w swoich działaniach na rzecz rozwoju kultury zajmuje się także inspirowaniem i wspomaganiem działających w sferze kultury i dziedzictwa narodowego ruchów społecznych oraz organizacji pozarządowych. Realizuje projekty promujące czytelnictwo, jak Narodowe Czytanie i Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, który wspiera także Fundacja Powszechnego Czytania.

Polpharma
Polpharma

Lider polskiego rynku farmaceutycznego i jeden z wiodących producentów leków w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wchodzi w skład silnej międzynarodowej grupy farmaceutycznej, oferującej nowoczesne leki, substancje oraz innowacyjne rozwiązania dla pacjentów i partnerów biznesowych z całego świata. Jej fabryki opuszcza rocznie 400 mln opakowań leków.  Celem firmy jest pomagać ludziom żyć zdrowo w zdrowym świecie.

Polpharma wspiera akcję „Książka na receptę”.

Share

Subscribe to our newsletter