Zapraszamy do lektury tekstu, autorstwa Marii Deskur – Prezes Fundacji Powszechnego Czytania, który ukazał się w Gazecie Wyborczej i dostępny jest na stronie wyborcza.pl

W swoim artykule na temat czytelnictwa  Maria Deskur wskazuje, że: Szkoła powinna przewidywać ścieżkę wsparcia dla dzieci, którym dotąd nikt nie czytał, przy jednoczesnym rozwijaniu kompetencji tych dzieci, które już czytają. (…) Zastanawiając się nad funkcjonowaniem książki w szkole, należy najpierw odpowiedzieć na pytanie o celowość czytania. Drugim krokiem musi być zmapowanie kontekstu. I dopiero trzecim formułowanie strategii wyrażonej w konkretnych postulatach.

Całość tekstu na wyborcza.pl

fb-share-icon