Supermoc książek w przedszkolu. Jak rozwijać zainteresowania czytelnicze dzieci?

Rozbudzenie w dzieciach zainteresowania książką zanim pójdą do szkoły stanowi fundament ich przyszłego sukcesu. Czas poświęcony na czytanie z dziećmi jest bezcenny. Dlatego nauczyciele i nauczycielki przedszkola odgrywają tu ogromną rolę. Mogą stać się  wzorami czytelników i pierwszymi przewodnikami po świecie książek.

Celem tej publikacji jest przedstawienie korzyści płynących z czytania i pomoc w codziennej pracy z książką w przedszkolu.

Pobierz plik pdf publikacji

Pobierz e-book ze strony publio.pl

Realizacja Priorytetu 3

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa to jeden z największych i najważniejszych programów wieloletnich zaprojektowanych i wdrożonych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu i realizowanych we współpracy z MEN, Biblioteką Narodową, Instytutem Książki oraz Narodowym Centrum Kultury.

Tegoroczną nowością  jest włączenie do programu ponad 13 tysięcy przedszkoli! Dzięki temu wsparciem na zakup książek i realizację projektów czytelniczych mogą zostać objęte oddziały przedszkolne w szkołach, przedszkola oraz inne placówki wychowania przedszkolnego.

Pobierz wniosek

Zapraszamy do obejrzenia relacji z premiery publikacji: Supermoc książek w przedszkolu. Jak rozwijać zainteresowania czytelnicze dzieci?

Podczas spotkania zaproszeni goście rozmawiali na temat korzyści płynących z wczesnego zaprzyjaźniania dzieci z książką, pokazywali jak praca z książką przyczynia się do realizacji podstawy programowej. Szczegółowo przedstawiono też jak złożyć wniosek o dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na wzbogacenie biblioteczek przedszkolnych oraz na działania proczytelnicze.

relacja dostępna pod linkiem:

www.facebook.com/fundacjapowszechnegoczytania

Wydawcy

Publikacja „Supermoc książek w przedszkolu” powstała dzięki staraniom:

Fundacji Powszechnego Czytania,

Wydawnictwa Nowa Era,

Krakowskiego Biura Festiwalowego – operatora programu Kraków Miasto Literatury UNESCO,

Wrocławskiego Domu Literatury – operatora programu Wrocław Miasto Literatury UNESCO,

Fundacji Olgi Tokarczuk,

Polskiej Izby Książki

Partnerzy

Darczyńcy

Partner merytoryczny

Patronat honorowy

Przyszłość Polski zależy od tego na ile uda się nam wspólnie podnieść poziom czytelnictwa.

Uda się nam, jeśli będziemy pracowali razem ku wspólnemu celowi.

Supermoc książek. Poradnik upowszechniania czytania, to próba zdefiniowania tego celu oraz dróg, które mogą prowadzić do jego osiągnięcia.

Odpowiada na pytania:

- Po co upowszechniać czytanie?

- Jak do tego podejść, by osiągnąć zmianą na skalę kraju?

- Jakie są sprawdzone metodologie?

Pobierz plik PDF publikacji 

Pobierz ebook za darmo na Legimi

Pobierz z woblink

Pobierz z Publio.pl

Obejrzyj konferencję z okazji premiery Poradnika

Wydajemy Supermoc książek w piątkę i mamy ogromną nadzieję, że będzie to początek tworzenia wielkiej sieci współpracy profesjonalistów, instytucji, firm i ludzi dobrej woli!

Zapraszamy do lektury Supermocy i kontaktu z nami!

Wydawcy:

Fundacja Powszechnego Czytania,

Fundacja Olgi Tokarczuk,

Miasto Literatury UNESCO Kraków,

Miasto Literatury UNESCO Wrocław,

Polska Izba Książki

Supermoc książek. Poradnik upowszechniania czytania został objęty patronatem honorowym przez Bibliotekę Narodową.

Dziękujemy Dyrektorowi Tomaszowi Makowskiemu za inspirujące rozmowy i nieustanne wsparcie, dr Zofii Zasackiej za konsultację tekstu i budujące krytyczne uwagi.

Gorące podziękowania kierujemy również do pani prof. dr hab. Anny Janus-Sitarz z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego za wnikliwą ocenę tekstu.

 

Dziękujemy wszystkim przyjaciołom i działaczom za entuzjastyczny odzew i szerokie wsparcie komunikacyjne. Razem zrobimy więcej!

Kierujemy też ogromne podziękowania dla darczyńców projektu: Drukarnia Abedik sfinansowała druk publikacji; Legimi stworzyło ebook i udostępnia go bez opłat; Anna Butrym zgodziła się poprowadzić konferencję prasową; agencja LoveBrands Relations wspiera projekt komunikacyjnie - dziękujemy!

Share

Subscribe to our newsletter