Zachęcamy do włączania rodziców w promocję czytelnictwa. Mamy nadzieję, że aktywność czytających rodziców, wspólne czytanie i polecanie sobie ciekawych książek, stanie się jedną z ważnych metod budowanie relacji w środowisku szkolnym.

BANK POMYSŁÓW:

  • Zachęcenie co najmniej 5 rodziców do czytania dzieciom w szpitalach w ramach akcji Zaczytani.org zobacz szczegóły
  • Stworzenie Szkolnego Dyskusyjnego Klubu Książek dla Rodziców,
  • Zachęcenie co najmniej 1 rodzica z każdej klasy do czytania na głos w szkole raz w miesiącu jako wolonatriusz,
  • Zorganizowanie dla rodziców wykładu lub warsztatów o roli czytania dla rozwoju dziecka.
Share