Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach online, organizowanych przy współpracy z wydawnictwem Wolters Kluwer Polska.

Pierwsze spotkanie na temat edukacji włączającej, oceny funkcjonalnej oraz rozpoznawania potrzeb psychofizycznych uczniów odbędzie się 1 lutego 2022 roku, o godzinie 11.00

Webinar poprowadzą ekspertki:

Karina Much
Psycholog i wykładowca akademicki, autorka podręczników i programów nauczania do edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, popularyzatorka czytania.

Teresa Liburska – Łój
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach. Menadżerka oświaty, promotorka sportu i zdrowego stylu życia oraz edukacji regionalnej.

Zapisy na stronie: Bezpłatne webinary online! (wolterskluwer.com)

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów wszystkich typów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli-liderów

fb-share-icon