W ręce promotorów czytelnictwa, ale także wszystkich, którzy tworzą lub mają w planach tworzyć wydarzenia dla dzieci trafił właśnie raport „Droga do czytelnika. Diagnoza potrzeb dziecięcego odbiorcy wydarzeń kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem promocji czytelnictwa”. 

Można przeczytać w nim m.in: co decyduje o tym, że rodzic wybierze Wasze wydarzenie spośród morza innych? Co wpływa na tak złe doświadczenia dziecka podczas wydarzenia kulturalnego, że zniechęca go do udziału w kolejnych? Jakich upominków rozdawanych na imprezach nie cierpią rodzice? Co zrobić z młodszym rodzeństwem na wydarzeniu? Dlaczego rodziny chodzą na pikniki? 

To 260 stron praktycznej wiedzy opartej na wywiadach pogłębionych z blisko setką rodziców. 

Autorką badań i raportu jest Agnieszka Karp-Szymańska, prezeska Fundacji CzasDzieci, promotorka czytelnictwa i badaczka. Istotny wkład mieli także dyrektorzy i dyrektorki czołowych polskich festiwali skierowanych do młodego odbiorcy. Raport został opatrzony komentarzami psychologa. 

Raport można pobrać za darmo ze strony: 

https://agnieszka.karp-szymanska.pl/droga-do-czytelnika-raport/

fb-share-icon