Fundacja Powszechnego Czytania otrzymała podziękowania z Ukraińskiego Instytutu Książki za wsparcie Ukrainy i organizację konferencji Literacy for Democracy

„Konferencja (…) stała się dogodną platformą wymiany myśli i danych, wyników badań i przykładów dobrych praktyk w zakresie czytelnictwa. Zgromadziła badaczy, menedżerów kultury, bibliotekarzy, edukatorów, osoby publiczne z różnych krajów, przede wszystkim z Polski i z Ukrainy, aby wspólnie omówić znaczenie czytania i najskuteczniejsze strategie.(…) Wasza inicjatywa jest krokiem w kierunku głębszej
świadomości, jak ważna jest książka i literatura dla rozwoju społeczeństwa na zasadach demokratycznych. Osobiście jestem przekonana, że czytanie to niezwykle potężna siła zdolna zmieniać świat i pogłębiać naszą wiedzę o nim i o nas samych, wzajemne zrozumienie i empatię. Państwa wysiłki w promowaniu rozwoju kultury czytelniczej, a także wspieranie realizacji państwowej strategii Ukrainy w zakresie rozwoju czytelnictwa są dla nas niezwykle cennym wsparciem.” – czytamy w liście Oleksandry Koval, Dyrektor Ukraińskiego Instytutu Książki

Prezes Fundacji Powszechnego Czytania Maria Deskur przekazała swoje podziękowania za doskonałą współpracę Ukraińskiemu Instytutowi Książki i Oleksandrze Koval, Ministerstwu Kultury i Ministrowi Oleksandrowi Takczence, zespołowi Prezydenta Zelenskiego i Oldze Budnyk, Dmytrowi Drozdowvskiemy, Ivanowi Stepurinowi i Annie Novosad.

fb-share-icon