Fundacja Powszechnego Czytania uruchomiła zbiórkę książek i funduszy na zakup ukraińskiej literatury dla dzieci uchodźców z Ukrainy.

Swoje wsparcie i zaangażowanie okazały międzynarodowe organizacje, które działają na rzecz upowszechniania czytania i rozwoju rynku wydawniczego.

Federation of European Publishers, która jest niezależnym, niekomercyjnym stowarzyszeniem  dla organizacji wydawców książek w Unii Europejskiej obiecała wsparcie finansowe projektu oraz zaangażowała się medialnie w zbiórkę.

Book Aid International, organizacja której misją umożliwienie dostępu do książek, możliwości czytania dla przyjemności, nauki i uczenia się dla dzieci na całym świecie. Prześle do Polski angielskie książki dla małych uchodźców.

EURead  jest stowarzyszeniem europejskich organizacji promujących czytelnictwo, dla których czytanie jest warunkiem pełnego uczestnictwa w dzisiejszym, kierowanym przez media i zróżnicowanym kulturowo społeczeństwie. Obiecała wsparcie medialne zbiórki.

fb-share-icon