W ramach akcji „Książka chroni” Fundacja Powszechnego Czytania przygotowała pakiety książek w języku polskim, ukraińskim i angielskim, które trafią do rodzin objętych opieką Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Białołęka.

Podczas spotkania z Zespołem Wsparcia Społecznego OPS omawiano rolę książek i czytania w walce z wykluczeniem społecznym.

Potrzeby są olbrzymie, zwłaszcza teraz gdy znaczna część rodzin objętych opieką to rodziny ukraińskie, które znalazły się w Polsce w wyniku wojny. Szczególnie dla nich ważny jest dostęp do lektur w języku ukraińskim.

Jest to początek współpracy Fundacji Powszechnego Czytania z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej.

fb-share-icon