Jakie wyzwania stoją przed oświatą w nowym, trudnym roku szkolnym i jak sobie z nimi poradzić? –wokół tego kluczowego zagadnienia będzie koncentrować się IX Kongres Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 19 i 20 października. Trwają zapisy na to cenione w środowisku oświatowym wydarzenie.
Kongres jest skierowany do dyrektorów szkół, nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych, pracowników wyższych uczelni oraz samorządowców. Jego celem jest integracja środowiska wokół spraw związanych z rozwojem edukacji i wyzwaniami, jakie przed nią stoją. Hasło przewodnie tegorocznego spotkania to PRAWO, ZARZĄDZANIE I TECHNOLOGIA W OŚWIACIE.

Uczestnicy Kongresu będą mieli okazję spotkać się z ekspertami: prawnikami, specjalistami ds. finansów publicznych, sytuacji kryzysowych, psychologami i pedagogami. Podczas swoich wykładów oraz dyżurów konsultacyjnych przedstawią oni sposoby radzenia sobie z trudnościami w codziennym funkcjonowaniu szkół i przedszkoli. Obradom konferencyjnym towarzyszyć będą też warsztaty, których celem jest poznanie nowych rozwiązań w sferze dydaktycznej i wychowawczej oraz rozwój współpracy i synergii działań szkoły, samorządu, organizacji rządowych i pozarządowych.
IX Kongres Edukacja i Rozwój – wydarzenia towarzyszące:
• XXIV Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli
• VIII Konferencja Edukacja w Samorządach
• Blok warsztatowy „Dobre Praktyki w Edukacji”
• Dyżury eksperckie
• Rozstrzygnięcie konkursu Super Dyrektor Szkoły i Super Dyrektor Przedszkola
Organizatorem spotkania jest Wolters Kluwer Polska wraz z redakcją czasopism „Dyrektor Szkoły. Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej” i „Wczesna Edukacja. Poradnik dyrektora przedszkola i szkoły” oraz serwisu LEX Prawo Oświatowe.
Kongres odbędzie się w formule HYBRYDOWEJ (pierwszy dzień stacjonarnie w Warszawie, drugi dzień online). Więcej informacji oraz możliwość rejestracji >> www.kongres-edukacja.pl

fb-share-icon