FUNDATOR

Polska Izba Książki

Polska Izba Książki (PIK) została zawiązana w 1990 roku, zaraz po przemianach ustrojowych, jako samorząd gospodarczy wydawców i księgarzy, aby w trakcie tworzenia się nowych podstaw prawnych w Polsce reprezentować branżę wydawniczą.

Działamy w oparciu o ustawę o Izbach Gospodarczych, która zapewnia szerokie uprawnienia, pozwalające realizować cele statutowe, takie jak: stałe reprezentowanie i ochronę interesów branży wobec organów państwowych, innych organizacji krajowych i zagranicznych oraz umożliwiające tworzenie dogodnych warunków rozwoju produkcji wydawniczej i rozpowszechniania książek.

Organem decyzyjnym Polskiej Izby Książki jest Rada PIK składająca się z 13 osób. Zgodnie ze Statutem obowiązującym od 15 maja 2013 roku, Rada PIK wybierana jest na czteroletnią kadencję w wyniku tajnego głosowania przeprowadzanego podczas Walnego Zgromadzenia.

Członkowie zrzeszeni w PIK działają w czterech sekcjach tematycznych: Sekcji Wydawców Akademickich i Naukowych, Sekcji Wydawców Beletrystycznych, Sekcji Wydawców Edukacyjnych oraz w Sekcji Dystrybucji Treści.

Więcej
Share

Subscribe to our newsletter