FUNDATOR

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe powstało w 1991 roku i było jedną z pierwszych prywatnych oficyn edukacyjnych w Polsce. Kojarzone jest przede wszystkim z podręcznikami do nauki matematyki, z których korzysta obecnie 60% uczniów szkół podstawowych, ale wydaje również serie podręczników do edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, historii i fizyki.

Rynkowy sukces wydawnictwo zawdzięcza znakomitym autorom, współpracy z doświadczonymi pedagogami, wrażliwości na uwagi nauczycieli oraz trosce o jakość merytoryczną i edytorską publikowanych książek.

GWO zajmuje się także edukacją multimedialną.

Od 2015 roku wydaje również, pod imprintem Adamada, literaturę dla dzieci. O wysokiej jakości artystycznej książek Adamady świadczą liczne nagrody, w tym prestiżowe wyróżnienie IBBY 2017 dla Łopianowego pola Katarzyny Ryrych.

GWO angażuje się w szereg inicjatyw okołoedukacyjnych, m.in. kieruje projektem edukacyjnym LEPSZA SZKOŁA, który ma na celu poprawę efektywności nauczania, organizuje szkolenia z zakresu edukacji w ramach Akademii GWO, a także patronuje Akademii 30+, przedsięwzięciu non profit umożliwiającemu osobom czynnym zawodowo wszechstronny rozwój intelektualny.

Więcej
Share

Subscribe to our newsletter