Fundacja Powszechnego Czytania przeprowadziła warsztaty  „Innowacyjne metody współdziałania księgarzy z lokalnym środowiskiem na rzecz czytania”, zorganizowane przez Polską Izbę Książki przy wsparciu MKiDN.

Celem projektu było rozwinięcie umiejętności innowacyjnej, skutecznej współpracy lokalnych liderów na rzecz upowszechniania czytania.
Na warsztatach księgarze/rki i bibliotekarze/rki pracowali nad metodami systematycznej współpracy z innymi instytucjami kultury w swoim mieście, ukierunkowanej na trzy cele:
a) dotarcia do nieczytających, m.in. poprzez wypracowanie metod skutecznej komunikacji
b) zwiększenia liczby osób odwiedzających księgarnie, biblioteki, domy kultury itp.
c) rozwijania skoordynowanych inicjatyw pro-czytelniczych z udziałem biznesu.

Spotkanie odbyło się 2 lipca w Klubie Księgarza w Warszawie.

 

fb-share-icon