Polityka prywatności
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Fundację Powszechnego Czytania

Fundacja Powszechnego Czytania, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33 (01-208), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000756841 (dalej także jako “FPC”), w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”), informuje o zasadach i warunkach przetwarzania przekazanych FPC przez Państwa danych osobowych:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Powszechnego Czytania, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33 (01-208)

Wszelkie żądania i oświadczenia oraz pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: [email protected]

2. Zakres przetwarzanych danych osobowych oraz okoliczności ich pozyskania od Państwa

Przekazali nam Państwo swoje dane osobowe w związku z zapisem na newsletter Fundacji Powszechnego Czytania.

Zakres udostępnionych przez Państwa i przetwarzanych przez nas danych osobowych obejmuje: e-mail.
Podanie danych osobowych nie stanowi wymogu ustawowego lub umownego. Nie są Państwo zobowiązani do podania danych, przy czym jest to niezbędne, aby wziąć udział w wybranych akcjach, wówczas zasady te określa osobny regulamin.

3. Ciasteczka

Jeśli zostawią Państwo na naszej witrynie komentarz, można wybrać opcję zapisu swojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli posiadają Państwo konto i zalogują się na tej witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy Państwa przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikują Państwo albo opublikują artykuł, w waszej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

4. Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

5. Jaki jest cel, podstawy prawne i zasady przetwarzania Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe są przetwarzane, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, a także do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze– przetwarzanie danych osobowych odbywa się zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c) RODO.
Przetwarzanie danych osobowych polegać będzie zwłaszcza na ich zbieraniu, utrwalaniu, organizowaniu, porządkowaniu, przechowywaniu.

6. Komu FPC może przekazywać dane osobowe?

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym FPC usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu przetwarzania danych w tym podwykonawcom w zakresie dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

7. Jak długo będą przetwarzane Państwa dane?

Jeśli zostawią Państwo komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.
Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

8. Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do danych osobowych?

Przysługuje Państwu możliwość żądania sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych FPC.

Przysługuje Państwu możliwość złożenia wobec FPC sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.

Powyższe żądania oraz inną korespondencję dotycząca danych osobowych należy składać w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

9. Gdzie można złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych?

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych mogą Państwo złożyć do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.