Czytamy i dyskutujemy w bibliotekach szkolnych

Czytamy i dyskutujemy w bibliotekach szkolnych - Fundacja Civis Polonus, 2023

Tekst: Olga Napiontek, Agnieszka Kownatka-Ruszkowska,
Maria Deskur, Julia Krzywicka, Wojciech Mastalski
Redakcja: Julia Krzywicka
Korekta: Dominik Wódz
Projekt graficzny i skład: Alicja Kobza Studio
Publikacja powstała w ramach projektu „Czytamy i dyskutujemy
w bibliotekach szkolnych o ważnych dla nastolatków sprawach”
realizowanego przez Fundację Civis Polonus. Projekt dofinansowany
przez m.st. Warszawa.

Maria Deskur, prezeska FPC: "Paradoksy czytelnictwa, czyli dlaczego prosty temat jest zawiły..." str. 20-25

Czytaj więcej
Share

Subscribe to our newsletter