Fundacja Powszechnego Czytania

Zaproszenie na premierę publikacji „Supermoc książek w przedszkolu. Jak rozwijać zainteresowania czytelnicze dzieci?”

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z okazji premiery książki „Supermoc książek w przedszkolu. Jak rozwijać zainteresowania czytelnicze dzieci?”

Spotkanie odbędzie się online, w Dniu Głośnego Czytania, w środę 29 września o godzinie 15.30.

Udział w nim wezmą:
Katarzyna Jakubowiak – Krakowskie Biuro Festiwalowe, Kraków Miasto Literatury UNECO

Katarzyna Janusik – Wrocławski Dom Literatury, Wrocław Miasto Literatury UNESCO

Maria Deskur – współautorka publikacji, prezes Fundacji Powszechnego Czytania, szefowa Wydawnictwa Słowne

Piotr Bogusz – dyrektor wydawniczy wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, Wydawnictwo Nowa Era

Bożena Skomorowska – Departament Programów Nauczania i Podręczników, Ministerstwo Edukacji i Nauki

Spotkanie będzie transmitowane na żywo na Facebooku z możliwością zadawania pytań uczestnikom w komentarzach pod streamingiem transmisji.

Link do spotkania:

https://www.facebook.com/events/150954070523437 

CzytaMy! Pierwszy Ogólnopolski Konkurs Czytelniczy dla szkół i przedszkoli

W ramach akcji Ratownicy czytelnictwa ruszył konkurs skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzieży za szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Organizatorzy konkursu to Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach oraz Śląska Szkoła Ćwiczeń.

Celem konkursu jest m.in. motywowanie do czytania współczesnej literatury dla dzieci i młodzieży, rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz propagowanie mody na czytanie.

Konkurs przeprowadzony jest w dwóch etapach: szkolnym i ogólnopolskim oraz w czterech kategoriach wiekowych:

I KATEGORIA – dzieci w wieku przedszkolnym,
II KATEGORIA – uczniowie klas I – IV szkoły podstawowej,
III KATEGORIA – uczniowie klas V- VI szkoły podstawowej,
IV KATEGORIA – uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Do każdej kategorii wiekowej przypisane są wybrane utwory ze współczesnej literatury dla dzieci i młodzieży. Zgłoszenia drogą elektroniczną trwają do 30 września

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu

Książka na piątkę, znakomity początek: finał

Zapraszamy nauczycieli – bibliotekarzy i nauczycieli – polonistów na ostatnie, finałowe seminarium z cyklu „Książka na piątkę, znakomity początek”.

Seminarium odbędzie się 7 października 2021 roku w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu.

Jednym z tematów będzie „Supermoc książek. Dlaczego tak mało jej używamy i jak to zmienić?”, o którym opowie MARIA DESKUR – wydawca, ekspert upowszechniania czytania, prezes Fundacji Powszechnego Czytania.

Wśród prelegentów wystąpią również:
IWONA CHMIELEWSKA – ilustratorka i pisarka, Laureatka wielu prestiżowych nagród na Biennale Ilustracji w Bratysławie i dwa razy na Targach Książek w Bolonii.

GRZEGORZ LESZCZYŃSKI – profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum, kierownik Zakładu Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej na Wydziale Polonistyki UW

PAWEŁ DOBRZELECKI – bibliotekarz, animator, trener, zawodowo związany z Miejską Biblioteką Publiczną w Zabrzu.

ALINA PRZYDATEK – pedagog, właścicielka wydawnictwa Kici Nici, autorka bajek dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ilustratorka i rękodzielniczka.

Organizatorem spotkania jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Zabrzu.
Szczegóły dotyczące możliwości udziału w seminarium znajdują się na stronie

www.biblioteka.zabrze.pl

Ruszyła realizacja Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

10 września 2021 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków,
form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-
2025”. Od teraz placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne mogą składać
do organów prowadzących wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na 2021 rok.

Z Programu w 2021 roku mogą skorzystać:

  • publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych,
  • publiczne i niepubliczne:
    • szkoły podstawowe,
    • szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem branżowych szkół II stopnia, szkół dla dorosłych i szkół z policealnych prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej,
    • szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego,
  • szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
  • publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne.

Szczegóły projektu – Czytaj więcej!

Ratownicy czytelnictwa ruszają do akcji!

Dziś Światowy Dzień Walki z Analfabetyzmem.

Pod nazwą „Ratownicy czytelnictwa” powstaje liderska wspólnota nauczycieli i nauczycielek – ekspertów w dziedzinie zachęcania do czytania dla przyjemności.

Ratownicy czytelnictwa, to edukatorzy, którzy zdają sobie sprawę ze znaczenia czytania w edukacji. Ich ideą jest promowanie czytelnictwa i wzajemne się w tym wspieranie, budując tym samym społeczeństwo nie tylko dobrze wykształcone, ale także otwarte na drugiego człowieka i współpracujące.

– Edukacja jest fundamentem funkcjonowania współczesnego świata, a czytelnictwo, fundamentem edukacji. Bez czytania i pisania, edukacja jest niemożliwa, komunikacja szwankuje, dialog nie ma narzędzi, a współpraca nie istnieje. Kiedy to sobie uświadomimy, staje się jasne, że nauczyciel, to jeden z najważniejszych zawodów dla rozwoju cywilizacji; a upowszechnianie czytania jest kamieniem węgielnym, dzięki któremu jego praca przynosi efekty – mówi Maria Deskur, prezes Fundacji Powszechnego Czytania i szefowa wydawnictwa Słowne, jedna z inicjatorek powstania Ratowników czytelnictwa. – Jako wydawnictwo Słowne powiększamy ofertę skierowaną do dzieci i młodzieży, bo wiemy, że szeroki i różnorodny wybór książek to połowa sukcesu na drodze szerzenia czytelnictwa wśród najmłodszych. Teraz w tej misji połączymy siły z nauczycielami – dodaje Maria Deskur.

Organizatorzy zapraszają szkoły i nauczycieli do dołączania do akcji. Ratownikami czytelnictwa będą stawały się szkoły i nauczyciele zaangażowani i działający.

– Nie chodzi nam koniecznie o to, by nauczyciele robili więcej niż dotychczas – zależy nam natomiast na pracy świadomej. Widzimy cztery obszary, w których Ratownicy muszą działać równolegle. Są to po pierwsze: działania skierowane do dzieci, po drugie: akcje rozwijające kompetencje nauczycieli, po trzecie: wychodzenie z inicjatywą czytelniczą do rodziców oraz po czwarte: budowanie wspólnoty szkolnej wokół czytelnictwa. Te cztery obszary muszą się uzupełniać – podkreśla Karina Mucha, wykładowca psychologii czytania, autorka podręczników i programów nauczania do edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, członek zespołu koordynującego Ratowników czytelnictwa

– Polska sekcja IBBY od lat nagradza najlepsze publikacje dla dzieci i młodzieży. W naszych działaniach staramy się podkreślać wagę „czytania dla przyjemności” jako fundamentu czytania. Zrezygnujmy z przymusu. Czytajmy dzieciom i z dziećmi, niech czytanie kojarzy im się z radością i zabawą. Tylko wtedy sięgną po książkę dobrowolnie i zostanie z nimi na całe życie. Tylko wtedy uratujemy czytanie – mówi Małgorzata Chojecka, członkini zarządu polskiej sekcji IBBY, współorganizatora akcji.

Partnerami edukacyjnymi akcji są wydawnictwo Nowa Era oraz Kongres „Edukacja i Rozwój” Wolters Kluwer Polska.

– Z Fundacją Powszechnego Czytania jesteśmy związani od początku. Bardzo podobnie postrzegamy rolę czytelnictwa jako filaru edukacji. Dlatego Nowa Era od wielu lat angażuje się w inicjatywy, które wspierają rozwój czytelnictwa i kompetencji literackich. Między innymi organizujemy konkurs „Popisz się talentem”, który pomaga dzieciom odkrywać radość z pisania i czytania – podkreśla Magdalena Duszyńska-Walczak, prezes Wydawnictwa Nowa Era.

– Dział szkolny Wolters Kluwer Polska od lat współtworzy środowisko świadomych liderów edukacji. Ratownicy czytelnictwa, to dla nas naturalny partner do dalszych działań – zależy nam na budowaniu środowiska świadomego roli nauki czytania dla przyjemności w kontekście lepszej przyszłości Polski – konkluduje Włodzimierz Albin, prezes Wolters Kluwer Polska.

Projekt rusza 8 września, w Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji. Aby przyłączyć się do Ratowników czytelnictwa, nauczyciele i bibliotekarze muszą zgłosić swój udział na stronie www.fpc.org.pl/ratownicy-czytelnictwa, następnie w ciągu 10 miesięcy podjąć wybrane działania
w 4 z 5 głównych obszarów:

1. Ratownicy czytelnictwa dla dzieci (obszar obowiązkowy)
Obszar w którym priorytetem jest praca z młodymi ludźmi poprzez wspólne czytanie i udział
w konkursach literackich np. „CzytaMY” Szkoły Podstawowej nr 33 w Katowicach czy „Popisz się talentem” Nowej Ery.

2. Ratownicy czytelnictwa dla rodziców (obszar obowiązkowy)
Obszar obejmujący współpracę z rodzicami poprzez warsztaty i wykłady na temat czytania dzieciom
i z dziećmi. Zachęcanie rodziców do codziennego głośnego czytania w domu, pożyczania i kupowania książek, by dzieci miały co czytać. Tworzenie klubów czytelniczych dla rodziców. Zachęcanie rodziców do czytania dzieciom w szpitalach w ramach akcji Zaczytani.org.

3. Ratownicy czytelnictwa dla nauczycieli (obszar obowiązkowy)
Obszar rozwijania własnych kompetencji poprzez udział w webinariach zorganizowanych przez ekspertów z Regionalnego Ośrodka Edukacyjno-Metodycznego „Metis” w Katowicach (współorganizatora akcji) oraz ekspertów z wydawnictwa Nowa Era i wydawnictwa Wolters Kluwer Polska; zorganizowanie udziału szkoły w Nocy Bibliotek organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Pozyskanie środków na zakup książek oraz działania pro-czytelnicze ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

4. Ratownicy czytelnictwa współpraca (obszar obowiązkowy)
Obszar współpracy nauczycieli z rodzicami i dziećmi obejmujący wspólne działania, jak pikniki literackie czy mini targi książki, które zaangażują całe rodziny, lub aktywny udział szkoły w konkursie „Tysiąc powodów do czytania” organizowanym przez Empik.

5. Ratownicy czytelnictwa dla społeczności lokalnej (obszar nieobowiązkowy)
Obszar łączący siły głównych ośrodków kultury, które poza szkołą działają na rzecz popularyzacji czytelnictwa w społeczności lokalnej. Obszar obejmujący współpracę szkoły z biblioteką miejską czy lokalnymi księgarniami np. w organizowaniu spotkań autorskich, czy Dyskusyjnych Klubów Książki dla dorosłych wielbicieli literatury dziecięcej i młodzieżowej organizowanych przez Polską Sekcję IBBY; organizowaniu wyjazdów lokalnej społeczności na Letnie Festiwale Literackie, czy Targi książki.

Organizatorami projektu są: Fundacja Powszechnego Czytania, Polska Sekcja IBBY, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach, Psychologia Edukacyjna z Orzesza, Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej.
Partnerami edukacyjnymi są: Wydawnictwo Nowa Era, Kongres Edukacja i Rozwój organizowany przez Wolters Kluwer Polska
Patroni medialni to: „Dyrektor Szkoły”, „Wczesna Edukacja”
Sponsorzy: Allegro, Lubimyczytać.pl

Fundacja Powszechnego Czytania powstała w 2018 roku. Pierwszym projektem Fundacji Powszechnego Czytania był program „Książka na Receptę. Recepta na sukces”, której esencją jest wprowadzenie do standardu pracy pediatrów, neonatologów, pielęgniarek i położnych w Polsce rekomendacji czytania i rozmowy z dzieckiem od najmłodszego wieku. W czasie pandemii Fundacja uruchomiła akcję #TerazCzasNaCzytanie namawiając rodziców, by odrywali dzieci od ekranów na rzecz książek. Efektem współpracy FPC z samorządami Krakowa i Wrocławia, Fundacją Olgi Tokarczuk oraz Polską Izbą Książki jest publikacja „Supermoc książek. Poradnik upowszechniania czytania”. Fundacja otrzymała nagrodę „Zwyrtała” oraz zdobyła podium w plebiscycie „Książka Roku Lubimyczytać.pl Allegro”.

Fundację można wesprzeć wpłacając darowiznę na konto 42 1600 1462 1871 2526 2000 0001
Fundacja otwarta jest na przyjmowanie kolejnych sprzymierzeńców – zapraszamy do kontaktu!

[email protected]
www.fpc.org.pl
www.ksiazkanarecepte.pl

Fundacja Powszechnego Czytania rośnie w siłę. Do Rady FPC dołączają wydawnictwa HarperCollins, Karakter i Powergraph.

Wydawnictwa HarperCollins, Karakter i Powergraph oficjalnie dołączyły do Rady Fundacji Powszechnego Czytania.

 

„Współpraca wokół upowszechniania jest ważnym, potrzebnym i odpowiedzialnym przedsięwzięciem, dlatego chcieliśmy stać się częścią tego prężnego środowiska” – powiedziała Sylwia Sosińska z wydawnictwa HarperCollins „Doceniamy dotychczasowe działania Fundacji, zgadzamy się, że podniesienie poziomu czytelnictwa w Polsce jest jednym z fundamentalnych wyzwań naszego kraju, i że skutki niezaangażowania są dużo poważniejsze niż ‘tylko’ słabe wykształcenie” – podkreślają Magdalena Hajduk-Dębowska i Małgorzata Szczurek, wydawnictwo Karakter. „Jako przedsiębiorczyni lubię brać sprawy w swoje ręce i to mnie łączy ze środowiskiem FPC – nie czekamy na to, że ‘ktoś’ sprawę czytelnictwa w Polsce załatwi. Działamy!”  – podsumowuje Katarzyna Sienkiewicz-Kosik, wydawnictwo Powergraph.

 

„Fundatorów FPC łączy poczucie odpowiedzialności za przyszłość Polski. Bez podniesienia poziomu czytelnictwa pozbawimy Polskę i jej przyszłe pokolenia kompetencji przyszłości. Nie angażujemy się dla siebie – angażujemy się z myślą o przyszłości polskiego PKB.” – mówi Włodzimierz Albin, Przewodniczący Rady Fundacji. „Współpraca jest jedną z zasad statutowych Fundacji. Dołączenie trzech kolejnych wydawców, to ogromna radość; widomy znak, że nasza walka ma sens, i że potrafimy współpracować, to naprawdę dodaje skrzydeł” – dodaje Maria Deskur, Prezeska Fundacji.

 

Pierwszym projektem Fundacji Powszechnego Czytania był program „Książka na Receptę. Recepta na sukces”, której esencją jest wprowadzenie do standardu pracy pediatrów, neonatologów, pielęgniarek i położnych w Polsce rekomendacji czytania i rozmowy z dzieckiem od najwcześniejszego wieku. W czasie pandemii Fundacja uruchomiła akcję #TerazCzasNaCzytanie namawiając rodziców, by odrywali dzieci od ekranów na rzecz książek. Efektem współpracy FPC z samorządami Krakowa i Wrocławia jest publikacja „Supermoc książek. Poradnik upowszechniania”. Fundacja otrzymała nagrodę „Zwyrtała” oraz zdobyła podium w plebiscycie „Książka Roku Lubimyczytac allegro”.

 

Fundacja Powszechnego Czytania powstała jesienią 2018 roku dzięki współpracy firm z rynku książki: Adamada, Agora, Aromat Słowa, Bosz, CHBeck, Egmont, Garmond Press, Lexicon, Media Rodzina, Muza, Nowa Ewa, Polarny Lis, Polska Izba Książki, Rebis, Wydawnictwo Dwie Siostry, Zakamarki, Zielona Sowa, Znak. W 2020 roku do Fundacji dołączyły firmy Platon i Muchomor.

 

Fundację można wesprzeć wpłacając hojną darowiznę na konto 42 1600 1462 1871 2526 2000 0001

 

Fundacja otwarta jest na przyjmowanie kolejnych sprzymierzeńców – zapraszamy do kontaktu!

[email protected]

www.fpc.org.pl

www.ksiazkanarecepte.pl

Sporu o czytelnictwo ciąg dalszy

O roli czytania w rozwoju społeczeństw i konieczności zwiększenia wspólnych wysiłków na rzecz jego upowszechniania, nasza prezeska Marynia Deskur w rozmowie ze Stanisławem Skarżyńskim. Zapraszamy do wysłuchania!

Podcast można też odsłuchać na Apple podcasts: ‎8:10 : Maria Deskur: Jedna książka miesięcznie to bardzo dużo sur Apple Podcasts oraz na youtube: Maria Deskur: Jedna książka miesięcznie to bardzo dużo – YouTube

Share

Subscribe to our newsletter