Statystyki

%
Polaków przeczytało co najmniej 1 książkę w 2019 r.
%
Czechów przeczytało co najmniej 1 książkę w 2017 r.
%
czytających deklaruje, że w ich domach pozostali domownicy też czytają.

Aktualna sytuacja

Z badań przeprowadzonych przez Bibliotekę Narodową wynika, że odsetek dorosłych Polaków, którzy nie czytają książek ani żadnych dłuższych tekstów, w ostatnich latach stale rośnie. Dane są alarmujące. Prawie 60% osób nie sięga nigdy po książkę (ani w formie papierowej, ani elektronicznej).

Nieczytający rodzice stają się wzorem dla swoich dzieci, przez co całe rodziny zostają wykluczone z kultury pisma. Doświadczenia innych państw pokazują, że odwrócenie tej tendencji jest możliwe, ale wymaga dobrze zorganizowanej, długotrwałej pracy. Potrzebne są projekty, które pomogą dotrzeć z ideą czytania do rodzin i środowisk, które na co dzień nie mają do czynienia z kulturą pisaną. Niezależnie od siebie, różne prowadzone badania naukowe są zgodne co do tego, że czytanie ze zrozumieniem i przyjemnością jest dla dzieci kluczem do sukcesu we współczesnym świecie, dla edukacji udowodnionym sposobem na wyrównanie szans, dla społeczeństw zaś nadzieją na bardziej świadomych obywateli w przyszłości.

Share