DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Badania czytelnictwa w Polsce i na świecie

Badania czytelnictwa prowadzone są przez różne instytucje na całym świecie. Z wynikami można zapoznać się na stronach internetowych.

W Polsce:

Badania Biblioteki Narodowej aktualny stan badań

Badania Zofii Zasackiej Czytelnictwo dzieci i młodzieży pobierz plik

Badania Polskiej Izby Książki Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce - analiza i kontynuacja, 2015 r. pobierz plik

Prezentacja Polskiej Izby Książki na podstawie badań CBOS pobierz plik

Ogólnopolski projekty badawczy. Droga do czytelnika. Diagnoza potrzeb dziecięcego odbiorcy wydarzeń kulturalnych, ze szczególnym uwzględenieniem promocji czytelnictwa. Agnieszka Karp-Szymańska, 2024 pobierz plik

Na świecie:

Stanowisko Amerykańskiej Akademii Pediatrycznej pobierz plik

Badania australijskie A Survey of Australian Reading Habits pobierz plikKids & Family Reading Report pobierz plik

Badania PISA Reading for Change pobierz plik oraz Reading for Pleasure pobierz plik

Wywiad z prof. Barrym Zuckermanem

Wywiad z prof. Barrym Zuckermanem, lekarzem pediatrą, który zapoczątkował rozdawanie książek w gabinetach pediatrycznych w USA. Wywiad prowadzi prezes Fundacji Powszechnego Czytania Maria Deskur. 

Share

Subscribe to our newsletter