Praca z tekstem i czytanie to część mojej pracy jako aktora, ale to także coś, co robię dla przyjemności. Staram się być czytelniczym wzorem dla mojego syna, bo czytanie rozwija, otwiera na świat i ludzi, uwrażliwia, uczy empatii. To bardzo ważne w wychowaniu dzieci, w którym ojcowie powinni aktywnie uczestniczyć!

fb-share-icon