Wspólne czytanie, refleksja, stawianie pytań, dociekanie z dziećmi to idealny sposób na budowanie dobrych relacji z rodzicem oraz stwarzanie dobrych warunków do rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i poznawczego. Każdy kochający rodzic życzy tego swojemu dziecku. Ja czytam swoim dzieciom codziennie. Chciałbym, aby dzieci dzięki wspólnemu czytaniu zbudowały głębokie relacje z rodzicami.

fb-share-icon